Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym  - Stanisław Nitecki  - ebook

Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym - ebook

Stanisław Nitecki

(0)
Wydawca: Wolters Kluwer Polska Kategoria: Specjalistyczne Język: polski Rok wydania: 2008

Książka zabezpieczona watermarkiem. Przeczytasz ją na:

komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Stan prawny na 1.02.2008 r.

Niniejsza monografia wypełnia w polskiej literaturze lukę dotyczącą opracowań na temat prawnych aspektów pomocy społecznej. W książce porusza się kwestie związane z zakresem pojęcia pomocy społecznej, jej miejscem w systemie prawa oraz celami, zasadami i wartościami występującymi na gruncie tego prawa. Problematyka przedstawiona jest z perspektywy osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej. Kluczowe miejsce w pracy zajmuje zatem analiza zakresu podmiotowego prawa do pomocy społecznej oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać. Dopełnienie stanowi prezentacja unormowań procesowych związanych z przyznaniem poszczególnych rodzajów świadczeń oraz organów uprawnionych do podejmowania działań w tym zakresie.